Contact

Wij zijn te bereiken via e-mail:
info@stichtingparatriathlonheerhugowaard.nl

Wilt u ons financieel ondersteunen? Ons bankrekeningnummer is:
NL21 RABO 0320 8178 65 ten name van Stichting  Paratriathlon HHW.

Wij zijn ingeschreven bij de KvK onder nummer: 71669396